Rehabilitacja z Wujem Tomem – Śląska paleta niepełnosprawności

Z przyjemnością informujemy, że w okresie od 17.10.2023 do 09.12.2023 realizujemy projekt „Rehabilitacja z Wujem Tomem” , współfinansowany ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Śląska Paleta Niepełnosprawności”. Uczestnikami są dzieci z niepełnosprawnościami z terenu naszego województwa. Będą one uczestniczyć w indywidualnych sesjach terapeutycznych (terapia behawioralna, fizjoterapia, terapia psychologiczna, neurorehabilitacja C-EYE) oraz spotkaniach grupowych (TUS, warsztaty florystyczne). Projekt zakończymy na początku grudnia zabawą przy ognisku z Mikołajem i kuligiem.

„Lato 2023 – hipoterapia dla dzieci z Gminy Blachownia”

„Lato 2023 – hipoterapia dla dzieci z Gminy Blachownia”.

Z przyjemnością informujemy, w okresie od 1 lipca  do 26 września 2023r.  będziemy realizować zadanie publiczne, współfinansowane przez  Gminę Blachownia „Lato 2023 – hipoterapia dla dzieci z Gminy Blachownia”.

Głównym celem niniejszego zadania jest szeroko pojęta działalność  związana z profilaktyką  i edukacją  lokalnego środowiska (rodziny z terenu gminy Blachownia) w zakresie  zagrożeń uzależnieniami, zapobieganie patologii i wykluczeniu społecznemu oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie potrzeby aktywności na świeżym powietrzu, potrzeby kontaktu z  drugim człowiekiem i z naturą,  odkrywanie walorów natury, rozwój empatii, kompetencji społecznych i emocjonalnych, ogólną poprawę jakości zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników.


 

PZU Fundacja


Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Fundacji PZU w ramach konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU/2023” od 01 sierpnia 2023 – 31 stycznia 2024. realizujemy projekt „W ZAGRODZIE I OGRODZIE- USPRAWNIANIE W ZGODZIE Z NATURĄ”. Uczestnicy wezmą udział m.in. w sesjach hipoterapii, onoterapii, ogrodoterapii, treningach TUS.

Zapraszamy 20 dzieci z niepełnosprawnością w wieku od 3 do 18 lat, mieszkające na wsi lub w małej miejscowości (do 30 tys. mieszkańców).

REKRUTACJA trwa do 15 września 2023 lub do wyczerpania miejsc!

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do pobrania
  2. Ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub ważna opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do hipoterapii.

Rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do projektu zapraszamy do kontaktu:

tel.: 787484983

e-mail: kontakt@dzieciwujatoma.pl„Agathum – drugi, trzeci krok w rehabilitacji”

"Agathum - drugi, trzeci krok w rehabilitacji"

Projekt zakończony

„Agathum – drugi, trzeci krok w rehabilitacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, DZIAŁANIE 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy. PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Weź udział w naszym najnowszym projekcie: „Agathum – drugi, trzeci krok w rehabilitacji”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany jest przez Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Agathum” Monika Strach z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 17 w partnerstwie z FUNDACJĄ DZIECI WUJA TOMA z siedzibą w Aleksandrii Drugiej przy ul. Sosnowej 15 (42 274 Konopiska).