Rozlicz swój PIT i zrób dobry uczynek

Kliknij TUTAJ i rozlicz PIT szybko, łatwo i przyjemnie!  Możesz przekazać 1,5% swojego podatku na budowę ośrodka animaloterapii 🙂

Realizujemy projekt „Agathum – drugi, trzeci krok w rehabilitacji”

„Agathum – drugi, trzeci krok w rehabilitacji”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, DZIAŁANIE 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy. PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

realizowany przez Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Agathum” Monika Strach z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 17 w partnerstwie z FUNDACJĄ DZIECI WUJA TOMA z siedzibą w Aleksandrii Drugiej przy ul. Sosnowej 15 (42 274 Konopiska

Cele: wypracowanie oraz późniejsze podtrzymanie odpowiednich zachowań zdrowotnych przez pacjenta, przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej oraz zdolności do aktywności zawodowej mieszkańcom województwa śląskiego (w wieku od 18 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 18 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn), aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, będącym uczestnikami programu w latach 2019-2022,powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcie pracy, pełnienie ról społecznych;

Efekty: 

 • wzrost wiedzy z zakresu treści przekazanych na szkoleniach dla kadr medycznych,
 • ukończenie pełnego cyklu kompleksowej rehabilitacji leczniczej przez pacjentów,
 • zwiększenia ilości zachowań zdrowotnych w związku z otrzymanymi w programie interwencjami, wzrost wiedzy członków rodzin, z zakresu treści przekazanych w ramach edukacji zdrowotnej,
 • poprawa funkcjonowania społecznego, zminimalizowanie ryzyka nawrotu uzależnieniaProjekt nr RPSL.08.03.02-24-03A5/19 realizowany przez Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Agathum” Monika Strach z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 17 w partnerstwie z FUNDACJĄ DZIECI WUJA TOMA z siedzibą w Aleksandrii Drugiej przy ul. Sosnowej 15 (42-274 KonopiskaCałkowita wartość projektu wynosi 219 200,00 PLN, w tym ze środków europejskich 186 320,00PLNNabór: NPPP Agathum, ul. Dąbrowskiego 17, 42-202 Częstochowa.Czas realizacji: 01 czerwca 2020r. – 01 maja 2022r.Liczba uczestników: 50 osób, nabór w 5. cyklach (w każdym po 10 osóbKandydaci do projektu: Osoby z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.Kryteria włączenia:
 • Wiek – w przypadku kobiet: 18-59 lat, w przypadku mężczyzn: 18-64 lata.
 • Pozostawanie aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia.
 • Zamieszkiwanie na terenie Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego
 • Rozpoznanie w wywiadzie: zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanych używaniem alkoholu (zespół uzależnienia F10.2), substancji uspokajających i nasennych (zespół uzależnienia F13.2) oraz wielu narkotyków i innych substancji psychoaktywnych (zespół uzależnienia F19.2).
 • Zakończenie podstawowego cyklu leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnej.
 • Kryteria wyłączenia:
 • Aktywne zażywanie substancji psychoaktywnej.
 •  Przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji zaplanowanych w programie, np. ciężka depresja, znaczne otępienie, zaburzenia psychotyczne, upośledzenie umysłowe.
 • Korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia z powodu ww. jednostek chorobowych w momencie zgłoszenia się do Programu
 • Kompleksowa rehabilitacja uczestników: Każdy uczestnik ma do zrealizowania łącznie 93 godziny terapii, treningów i warsztatów, zarówno indywidualnych jak i grupowych, także z członkami rodzin pacjentów. Średni planowany czas realizacji programu rehabilitacji to ok. 12 tygodni (kontrolna konsultacja psychologiczna i psychiatryczna po 2 miesiącach od zakończenia działań edukacyjnych i indywidualnego planu rehabilitacji).Zespół terapeutów składa się z psychiatrów, psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień, doradców zawodowych, fizjoterapeutów, dietetyków, arteterapeutów.W programie zaplanowano przeprowadzenie działań szkoleniowych skierowanych do kadry medycznej oraz kompleksowej rehabilitacji uczestników programu, jako element profilaktyki pierwotnej, zaplanowano również udział członków rodziny pacjenta w działaniach edukacyjnych.

HIPOTERAPIA DLA DZIECI – GMINA BLACHOWNIA

Z przyjemnością informujemy, że przy wsparciu Gminy Blachownia od 1 lipca do 26 września 2021r. będziemy realizować zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i społecznym patologiom „Lato 2021 – hipoterapia ” dla dzieci mieszkających na terenie tej gminy. Serdecznie zapraszamy. Zgłoszenia należy wysyłać na maila: kontakt@dzieciwujatoma.pl. Liczba miejsc ograniczona.

1 % ma znaczenie

Nie oddawaj 1% podatku nie wiadomo gdzie, przekaż go w nasze dobre ręce  na dalszą budowę ośrodka animaloterapii – KRS 0000579886. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej pomagać naszym podopiecznym! Zrobiliśmy już bardzo dużo, ale razem możemy więcej!