„Lato 2023 – hipoterapia dla dzieci z Gminy Blachownia”

„Lato 2023 – hipoterapia dla dzieci z Gminy Blachownia”.

Z przyjemnością informujemy, w okresie od 1 lipca  do 26 września 2023r.  będziemy realizować zadanie publiczne, współfinansowane przez  Gminę Blachownia „Lato 2023 – hipoterapia dla dzieci z Gminy Blachownia”.

Głównym celem niniejszego zadania jest szeroko pojęta działalność  związana z profilaktyką  i edukacją  lokalnego środowiska (rodziny z terenu gminy Blachownia) w zakresie  zagrożeń uzależnieniami, zapobieganie patologii i wykluczeniu społecznemu oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie potrzeby aktywności na świeżym powietrzu, potrzeby kontaktu z  drugim człowiekiem i z naturą,  odkrywanie walorów natury, rozwój empatii, kompetencji społecznych i emocjonalnych, ogólną poprawę jakości zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników.


 

Tags: No tags