POMAGAM

Pomóż fundacji dla dzieci!

Szybki transfer dla posiadaczy kont w mBankuSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

JAK ODLICZYĆ DAROWIZNĘ OD PODATKU?

OSOBY FIZYCZNE

Zgodnie z Ustawą o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczącej możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) darowizny przekazane m.in. fundacjom można odliczyć od podstawy opodatkowania. Darowizna nie może wówczas przekraczać, więcej jak 6% uzyskanego dochodu. Odliczenie darowizny pieniężnej dokonuje się na podstawie dowodu wpłat na rachunek bankowy. W przypadku darowania rzeczy lub usług, przekazanie darowizny potwierdza się dokumentem, z którego wynika wartość darowizny (umowa, akt notarialny), potrzebny jest także dokument, w którym obdarowany potwierdza przyjęcie darowizny. Aby obliczyć darowiznę należy w deklarację roczną wpisać kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. W deklaracji należy podać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

OSOBY PRAWNE

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) osoby prawne także mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny przekazane fundacjom, o ile zostały przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych i nie przekraczają 10 % uzyskanego dochodu. Podobnie jak w przypadku darowizny od osób fizycznych, warunkiem jest udokumentowanie dokonania przelewu albo faktycznego przekazania darowizny oraz wydatków związanych z tą darowizną. Aby darczyńca mógł dokonać odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania, musi sporządzić deklarację CIT-D, która jest załącznikiem do rocznej, obowiązkowej dla każdej organizacji pozarządowej deklaracji CIT-8. Obowiązek ten dotyczy darowizn jednorazowych, których wartość przekracza 15 000 zł, albo gdy wartość wszystkich darowizn przekazanych jednej organizacji w danym roku przekracza 35 000 zł.