OGRÓD SENSORYCZNY

OGRÓD SENSORYCZNY

Ideą projektu jest stworzenie specjalnej, przyjaznej i przeznaczonej do zajęć relaksacyjno – terapeutycznych przestrzeni dla dzieci z niepełnosprawnościami. Ogród sensoryczny jest innowacyjnym rozwinięciem koncepcji połączenia ogrodu i edukacyjnego placu zabaw. Ogród jest tak zaprojektowany, aby bodźce pozawzrokowe były użyte celowo i większym natężeniu niż zwykle. Rośliny i wszystkie urządzenia znajdujące się w nim pełnią funkcję nie tylko relaksacyjną, zabawową ale przede wszystkim niosą konkretną wartość dydaktyczną i terapeutyczną. Ogród ma charakter poznawczy – pozwala odkrywać struktury, faktury, dźwięki, zapachy, kształty, ruch. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, zwłaszcza niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną, dzieci niedowidzących i niewidomych. W krajach zachodnich jest to bardzo popularna, gdyż bardzo skuteczna i przynosząca znakomite rezultaty terapeutyczne koncepcja, w Polsce również powstało kilka takich założeń i sprawdzają się one znakomicie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.

Etapy budowy ogrodu

Czerwiec 2016r.

Ogród zaprojektowała dla nas Paulina Cieślik (Zoen Architektura krajobrazu). W ogrodzie znajdą się szerokie alejki, strefy roślin szczególnie oddziałujących na wzrok, słuch, dotyk, węch, smak, propriocepcję. Będą w nim również ścieżki sensoryczne, wigwamy, deszczownia, labirynt, ściana dźwięków, huśtawka dla dzieci na wózkach, hamak terapeutyczny i inne elementy do terapii i relaksu. Wszystkie prace przygotowawcze, terenowe i związane z przygotowaniem do montażu oraz montażem urządzeń (poza urządzeniami certyfikowanymi, których montaż wykonają specjaliści) wykonane zostaną przez członków Fundacji i wolontariuszy.

http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/3.jpg http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/3.jpg
http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/4.jpg http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/4.jpg
http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/7.jpg http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/7.jpg
http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/8.jpg http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/8.jpg
http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/1.jpg http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/1.jpg
http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/6-e1473800711807.jpg http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/6-e1473800711807.jpg
http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/9.jpg http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/9.jpg
http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/10.jpg http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/10.jpg
http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/11.jpg http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/11.jpg
http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/12.jpg http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/12.jpg
http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/5.jpg http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/5.jpg
http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/2.jpg http://dzieciwujatoma.pl/wp-content/uploads/2016/09/2.jpg
Sierpień 2016

Rynnowanie terenu pod ogród


Wrzesień 2016

montaż huśtawki integracyjnej, zakupionej z dotacji otrzymanej w konkursie Aviva – To dla mnie ważne; wykopanie fundamentu pod ścianę tablicową, zakup hamaka terapeutycznego (dotacja od Avivy)
Listopad 2016

wylanie fundamentu pod ścianę tablicowąMarzec 2017

układanie obrzeży w ogrodzie –Damian Szewczyk (Firma Aston Bruk), rozpoczęcie wypełniania ścieżek i rabat, zakup roślin do nasadzeń, zgodnie z projektem


Kwiecień 2017

zakupienie żwiru do wypełnienia ścieżek, ciąg dalszy zakupów roślin, przygotowanie materiałów na ścianę dźwięków i deszczownię, zakupienie płyt betonowych do budowy ścieżek sensorycznych

Najbliższe etapy prac w ogrodzie

  • ogrodzenie huśtawki integracyjnej – warunek konieczny do spełnienia przed oddaniem do użytku dzieciom
  • wypełnienie ścieżek żwirem i zagęszczenie, uzupełnienie pozostałych rabat ziemią
  • budowa infrastruktury: ściana dźwięków, deszczownia, labirynt, ściana tablicowa, pagórek, donice na rośliny, wigwamy
  • nasadzenia pozostałych roślinNasze najpilniejsze potrzeby materiałowe: drewno budowlane (kantówki 15x15 cm do budowy labiryntu), drewniane prostokątne donice na rośliny, kora ogrodnicza (ok. 80 worków po 80 l.), cement (ok. 1,5t), ogrodzenie panelowe ogrodu, stelaż do hamaka terapeutycznego, osprzęt do ściany dźwięków (moduły dźwiękowe, siatka wspinaczkowa), ok. 40 mb maty wiklinowej lub bambusowej, dwie ławki ogrodowe.
Cały czas można wesprzeć nasz projekt dla dzieciaków wpłacając drobne kwoty http://dzieciwujatoma.pl/przekaz-darowizne/
Nadal potrzebni są wolontariusze do pomocy w pracach fizycznych! Osoby chcące się zaangażować prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny!

DARCZYŃCY I SPONSORZY:

Projektu nie udałoby się zrealizować, gdyby nie pomoc finansowa i rzeczowa ludzi dobrego serca! Wsparły i nadal wspierają budowę ogrodu osoby prywatne, ale także małe i duże firmy, m.in.:

Geocover z Łodzi - geocover.pl
Filtex z Łodzi - www.filtex.com.pl
ENVUN z Krzepic - www.envun.pl
Kuźnia Pałysz z Konopisk - www.palysz.pl
Aston Brukarstwo z Częstochowy - www.astonbruk.pl
ZPUH Piotr Całus - stylowe-karnisze.pl
Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o., Zakład Częstochowa - www.ocynkownia.pl
Kokos import/export - www.kokos.com.pl