Bezpłatne zajęcia hipoterapii/onoterapii

Zwierzęta, które leczą dzieci


zadanie publiczne współfinansowane przez urząd Gminy Konopiska – w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Zasady rekrutacji

  1. Beneficjentami projektu mogą być dzieci w wieku od 3 do 13 lat, mieszkające na terenie Gminy Konopiska, dla których ze względu na niepełnosprawność, stan zdrowia, zaburzenia rozwojowe lub trudną sytuację życiową wskazana jest hipoterapia lub onoterapia w połączeniu z aktywnością ruchową na świeżym powietrzu.
  2. Wymagane dokumenty:
    a) Dzieci z niepełnosprawnościami - karta kwalifikacyjna wypełniona przez lekarza oraz orzeczenie o niepełnosprawności.
    b) Dzieci z problemami zdrowotnymi, zaburzeniami rozwojowymi i w trudnej sytuacji życiowej – oświadczenie rodziców oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajęć hipoterapii.
  3. Dokumenty należy przesłać pocztą pod adres fundacji – ul. Sosnowa 15, Aleksandria Druga, 42-274 Konopiska, mailem na adres kontakt@dzieciwujatoma.pl lub dostarczyć osobiście (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się – tel.: 509 796 282) do 23 czerwca 2017r.
  4. Zajęcia będą realizowane przez 10 tygodni między 3 lipca 2017r. a 29 września 2017r.

Pliki do pobrania:


Oświadczenia w sprawie terapii dla dziecka
Deklaracja udziału w projekcie „Zwierzęta, które leczą”
Formularz kwalifikacyjny na zajęcia hipoterapii